Stejně jako je kvalita samotných výrobků nedílnou součástí dokonalého celku, je i kvalita jejich instalace zásadní. U nás dbáme na každý detail, včetně přípravy výkresové dokumentace pro stavební připravenost.

  • Instalujeme námi nabízené výrobky po celé ČR.
  • Náš profesionální tým je vyškolen a má osvědčení pro elektroinstalace dle paragrafu 6.
  • Vyhotovujeme protokoly o předání a převzetí stavenišť.
  • Pečlivě informujeme o všech rizicích a zajišťujeme bezpečnost na pracovišti.

Naším cílem je zajistit, aby každý produkt byl nainstalován profesionálně a splňoval nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.