Pohyb na kole může pomoci zlepšit skóre v oblasti environmentální, sociální a firemní správy (ESG) několika způsoby:

 1. Environmentální faktory (E):

  • Snížení emisí: Kolo je ekologickým dopravním prostředkem, který neprodukuje emise CO2 ani znečištění ovzduší. Když používáte kolo místo automobilu, snižujete svou uhlíkovou stopu a přispíváte ke snižování emisí skleníkových plynů.
  • Ochrana přírody: Kolo umožňuje snadný přístup do přírody a chráněných oblastí, což může posilovat vaši ekologickou osvětě a vědomí ohledně ochrany přírodního prostředí.
 2. Sociální faktory (S):

  • Zdraví: Pravidelný pohyb na kole má pozitivní vliv na vaše fyzické zdraví. Zlepšuje kondici, snižuje riziko obezity a srdečních chorob, což může vést k lepšímu celkovému zdravotnímu stavu.
  • Společenský dopad: Kolo může být sociálním spojovacím prvkem. Když jezdíte na kole, můžete se účastnit komunitních jízd, cyklistických akcí nebo podpořit cyklostezky ve vašem regionu, což přispívá k vytváření sociálního kapitálu ve vaší komunitě.
 3. Faktory firemní správy (G):

  • Podpora udržitelné mobility: Organizace, které podporují své zaměstnance v používání kol, ukazují svůj závazek k udržitelnosti a snižování dopadů na životní prostředí. To může pozitivně ovlivnit vnímání jejich firemní správy.
  • Inovace a udržitelné produkty: Cyklistická komunita může být zdrojem inovací pro firmy. Firmy mohou vytvářet udržitelné produkty pro cyklisty, což může zlepšit jejich výkonnost v oblasti ESG.

Celkově lze říci, že pohyb na kole může pomoci zlepšit skóre v ESG tím, že podporuje ekologickou udržitelnost, zdraví a sociální spojení, a může také motivovat firmy k inovacím a udržitelným praktikám. Je to jednoduchý způsob, jak můžete přispět k lepšímu světu a k dosažení cílů ESG.

Nabízíme Vám kvalitní a léty prověřené produkty za férové ceny, které Vám pomohou s plněním Vašich ESG cílů!