Jsme aktivní cyklisté a jsme si velice dobře vědomi, že budování kvalitní a využívané cyklo infrastruktury, která zatraktivní nejen veřejný prostor, ale především motivuje občany k přestupu na cyklistickou dopravu je nelehký úkol. Je hodně otázek, které musí být zodpovězeny. Pokud nám dáte příležitost, tak se s maximálním úsilím budeme snažit Vaši cestu k cíli nejen plně podpořit, ale zároveň Vám předáme i naše načerpané zkušenosti z posledních 20 let našeho profesního života. Za tuto příležitost a projevenou důvěru Vám předem děkujeme.

Komplexní poradenství v oblasti dodávek cyklo mobiliáře
Jsme rodinná společnost s individuálním přístupem
Doprava našich výrobků zdarma
Množstevní slevy
Rádi Vám naše produkty a služby podrobně představíme, a to buď na společné schůzce nebo s pomocí videokonference
Možnost dodání 3D modelů (.step, .dwg), výkresů a textů pro zapracování do připravovaných projektů
Možnost přípravy reálných vizualizací Vašeho projektu.
Možnost dodání kamerových systémů pro kontrolu prvků městského mobiliáře a napojení na příslušné složky
Potřebujete pomoci i v dodávkách městského mobiliáře? Rádi Vám zprostředkujeme jak cenové nabídky, tak i samotné dodávky v rámci naší partnerské sítě společností, které kvalitní městský mobiliář vyrábějí.